Loading

Gestalt

Scroll Down

Gestalttherapie

 

Wat is gestalttherapie?

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lichaam worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis…). Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven.

Als therapeutische stroming situeert de gestalttherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

Elk organisme – of het nu een individu is, een groep of een organisatie – wil groeien en zichzelf realiseren. Groeien betekent je mogelijkheden waarmaken, je vele krachten en talenten tot ontwikkeling brengen, kortom jezelf realiseren.

Deze behoefte aan groei, kan je alleen vervullen door contact met je omgeving: je neemt op wat goed voor je is en stoot af wat je groei kan belemmeren. In een gezin bijvoorbeeld krijgt een kind naast voedsel en onderdak, ook aandacht, liefde en kansen om zich te ontwikkelen. In een organisatie werken teamleden samen om doelstellingen te realiseren.

Die uitwisseling tussen organisme en omgeving verloopt vaak niet ideaal. Opvoeding, cultuur, onafgewerkte ervaringen beïnvloeden onze mogelijkheden, perken ze in, beschadigen ze soms. Telkens zijn we verplicht om ons creatief aan te passen, d.w.z. onze mogelijkheden en behoeften en die van onze omgeving met elkaar in overeenstemming te brengen.

Dit proces van creatieve afstemming herhaalt zich voortdurend. Alle belangrijke veranderingen in het leven hebben tot gevolg dat het tot dan bereikte evenwicht niet meer voldoet. Er komt bijvoorbeeld een tweede kind in het gezin, je verliest één van je ouders, je krijgt een conflict op je werk, een nieuw management treedt aan in je organisatie: telkens wordt je vermogen uitgedaagd om een nieuwe harmonie te vinden. En dat gaat niet altijd vanzelf.

Een Gestalttherapeut probeert het ‘gestolde’ of geblokkeerde proces van creatieve afstemming weer op gang te brengen en in beweging te houden.

Om zicht te krijgen op wat er werkelijk aan de hand is, kijkt een Gestalttherapeut naar de totale situatie: het geheel is immers meer dan de samenstellende delen. De gestaltvisie ziet een individu als een gehele persoon, met gedachten, gevoelens én een lichaam, tegen de achtergrond van zijn omgeving, geschiedenis en cultuur.

(Bron: www.ivc.be)